13.02.2019

UWAGA! Termin rektutacji na rok akademicki 2019/2020 na studia i praktyki w ramach programu Erasmus + upływa z dniem 30 kwietnia 2019 roku.