16.01.2019

Program POWER 3,5: Szkolenie z zakresu: Metalografii mikroskopii optycznej i konfokalnej oraz Badań spektroskopowych w przemyśle odlewniczym


Studenci zainteresowani szkoleniami z zakresu:
Metalografii mikroskopii optycznej i konfokalnej oraz Badań spektroskopowych w przemyśle odlewniczym, którzy odbyli test kompetencji proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie Wydziału
http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/projekt-power-35/dokumenty/
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2019. do biura projektu POWER 3,5 pok. 123 A.