17.04.2019

Szkolenie w ramach Programu POWER


„Badania spektroskopowe w przemyśle odlewniczym”

Odbędzie się w dniach  08.05.-10.05.2019

W celu utworzenia listy rankingowej zakwalifikowanych proszę potwierdzić chęć udziału w szkoleniu.