06.10.2018

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen


Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen_pismo Pani Rektor prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik

Stypendium rektora_tabela średnich

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen

Ostatecznym terminem składania wniosków w Dziekanacie jest 12 października br. (piątek).