08.10.2019

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen


Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw., dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów za odpowiednio wysoką średnią ocen.

Tabela limitów i średnich ocen.

Termin składania wniosków w Dziekanacie Wydziału Odlewnictwa do 14 października.