12.09.2017

Studenci studia niestacjonarne II stopnia


Ostatni termin z egzaminu z przedmiotu "Technologia topienia i odlewania staliwa" odbędzie się
15.09.2017 (piątek) godzina 15:00, sala amfiteatralnej.