05.10.2017

Spotkanie studentów studiów niestacjonarnych II stopnia z Panią Dziekan Prof. H. Krawiec w piątek 06.10.2017 godzina 16:00.