16.11.2019

SJO – Test plasujący z języka obcego – I rok studiów


Szanowni Państwo,

Test plasujący na Wydziale Odlewniczym odbędzie się:

27.11.19 - Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich, Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne godz. 18.00

28.11.19 - Inżynieria Procesów Odlewniczych godz. 18.00

Miejsce – sala audytoryjna U2

Testy plasujące będą się odbywać równolegle z wszystkich nauczanych w SJO AGH języków. Wchodząc na salę, studenci deklarujący wybór języka: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego, proszeni są o zgłoszenie tego faktu lektorom oraz zajęcie wskazanych miejsc z przodu sali. Prosimy studentów o wcześniejsze przybycie.

Wszyscy studenci piszący testy plasujące są zobowiązani do zabrania ze sobą legitymacji studenckiej.