10.08.2017

Promocja Programu Stypendialnego DBU


Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska (SdS) zwracam się z uprzejmą prośbą, aby tak jak w poprzednich latach wspomogli nas Państwo w promocji Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt, którego to jesteśmy koordynatorem w Polsce. W tym celu, bylibyśmy w szczególności niezmiernie wdzięczni, gdyby
udało nam się z informacją o tegorocznym naborze do programu dotrzeć do Państwa studentów poprzez umieszczenie przygotowanych przez nas materiałów informacyjnych na Państwa stronie internetowej oraz innych dostępnych platformach uczelnianych lub mediach społecznościowych.

Program skierowany jest dla:

- doktorantów

- absolwentów uczelni magisterskich

- studentów ostatniego roku studiów, którzy dyplom magistra uzyskają najpóźniej do stycznia 2018r. wszystkich kierunków studiów, które zawierają w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp.

W załączeniu przesyłamy nasze materiały promujące oraz naszą krótka informację tekstową:


Zarząd Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska serdecznie zaprasza do udziału w XXI Edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Zachęcamy do złożenia wniosku (po angielsku [1] | po niemiecku [2]) i skorzystania z niepowtarzalnej szansy rozwoju, jaką stwarza staż w renomowanych niemieckich instytutach badawczych,
przedsiębiorstwach, urzędach itp. Więcej [3] ...

Program stypendialny DBU ma na celu profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, które ułatwi młodym absolwentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Staż można odbyć na niemieckich uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp. DBU wybiera miejsce najbardziej odpowiednie dla Twojego stażu – instytucję, której opieka umożliwi Ci pełną realizację projektu. Możesz też sam zaproponować takie miejsce, a DBU pomoże Ci się do niego dostać. Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu do kolejnych sześć miesięcy.

Program stypendialny poprzedza dwutygodniowy, intensywny kurs języka niemieckiego, dopasowany do indywidualnych potrzeb stypendysty.

Wysokość stypendium wynosi 1250 € i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. DBU nie może finansować przedłużenia pobytu dla realizacji już rozpoczętych studiów lub praktyk w Niemczech.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym. O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz. Dlatego ważne jest staranne przygotowanie aplikacji. Szczególnie istotna jest przedstawiona przez kandydata koncepcja projektu, który chce on realizować na stypendium.

Termin składania wniosków: 16.06.2017 - 16.09.2017 poprzez witrynę internetową DBU, w systemie on-line, po wcześniejszej rejestracji.
Więcej informacji na stronie
http://sds.org.pl/index.php/stypendia-dbu/nabor-stypendystow/130-harmonogram-naboru-kryteria-wymagane-dokumenty

1. Kryteria

2. Program

3. Poster