31.08.2017

Program stypendialny 2017/2018 SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna


Celem programów jest nagradzanie najlepszych uczniów oraz studentów. Przekazana informacja mogłaby zachęcić promotorów/pracowników naukowych do zainspirowania swoich podopiecznych do składania wniosków.

Z wyrazami szacunku

Aleksander Palczewski
Prezes Fundacji Sapere Auso

1. Oferta stypendialna