22.01.2019

Program POWER 3,5: Informacje do szkolenia: Metalografii mikroskopii optycznej i konfokalnej oraz Badań spektroskopowych w przemyśle odlewniczym


Warunkiem formalnym udziału w Certyfikowanym szkoleniu zawodowym z zakresu metalografii, mikroskopii optycznej i konfokalnej jest posiadanie tego szkolenia na liście proponowanych w ramach projektu kursów i zajęć w oparciu o zdiagnozowane w trakcie badania luki kompetencyjne.
W przypadku wolnych miejsc udział w szkoleniu mogą wziąć dodatkowo osoby u których procentowy poziom kompetencji „Zarządzanie produkcją” ustalony w trakcie badania wyniósł nie więcej niż 75%.

Warunkiem formalnym udziału w szkoleniu „Badania spektroskopowe w przemyśle odlewniczym” jest posiadanie tego szkolenia na liście proponowanych w ramach projektu kursów i zajęć w oparciu o zdiagnozowane w trakcie badania luki kompetencyjne. W przypadku wolnych miejsc udział w szkoleniu mogą wziąć dodatkowo osoby u których procentowy poziom kompetencji „Zarządzanie produkcją” ustalony w trakcie badania wyniósł nie więcej niż 75%.