12.12.2012

Prof. Józef Szczepan Suchy w Zarządzie Głównym FSNT NOT

Miło nam poinformować, że prof. Józef Szczepan Suchy, Dziekan Wydziału Odlewnictwa po raz trzeci został wybrany do Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.


 

Miło nam poinformować, że prof. Józef Szczepan Suchy, Dziekan Wydziału Odlewnictwa po raz trzeci został wybrany do Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Krajowej FSNT NOT, podczas którego wybrano władze na XXIV kadencję (2012-2016), odbyło się 10 grudnia br. w Warszawie. Prezesem NOT została ponownie pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, pełniąca dotychczas funkcję prezesa i redaktora naczelnego „Przeglądu Technicznego".

 

 

Naczelna Organizacja Techniczna jest największą polską organizacją inżynierską, która jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów oraz działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego.