17.03.2020

pismo z wprowadzonymi zasadami pracy obowiązującymi na Wydziale Odlewnictwa.


1. Pismo w sprawie specjalnego trybu funkcjonowania WO AGH

2. Oświadczenie