09.07.2018

Ogólnopolski konkurs o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP za najlepszą pracę dyplomową obejmującą tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do 31 SIERPNIA 2018 można zgłaszać udział w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP o nagrodę Prezesa PTBNIDT SIMP za najlepszą pracę inżynierską lub magisterską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej obejmującą tematykę BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ.

 Konkurs adresowany jest do dyplomantów studiów inżynierskich lub magisterskich wydziałów technicznych wszystkich typów szkół wyższych prowadzących studia obejmujące tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. Uczestnikami konkursu mogą być dyplomanci, których prace spełniają następujące warunki:

    * praca dyplomowa inżynierska lub magisterska została zakończona i obroniona w roku konkursowym lub poprzedzającym go,
     * praca dyplomowa inżynierska lub magisterska została oceniona na stopień bardzo dobry.

Celem konkursu jest:

     * Zmotywowanie społeczności akademickiej wszystkich typów polskich szkół wyższych do podejmowania ambitnych prac dyplomowych inżynierskich lub magisterskich dotyczących badań nieniszczących i diagnostyki technicznej w służbie bezpieczeństwa technicznego;
     * Rozwój świadomości obecnej i przyszłej kadry technicznej na temat roli ww. dziedzin w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań technicznych;
     * Zintensyfikowanie prac badawczych i rozwojowych nad praktycznym wykorzystaniem nauki w ww. tematyce;
     * Propagowanie wśród młodzieży akademickiej działalności Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP;
     * Promowanie szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół wyższych.

Fundatorem nagrody jest Polskie Towarzystwo Badan Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (http://www.ptbnidt.pl).
Regulaminy i formularze zgłoszeniowe

Przemysław Łopato

Członek Zarządu PTBNiDT SIMP