04.09.2018

Pismo Pani Rektor dotyczące zasad przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe


Ostateczny termin składania wniosków o stypendia za osiągnięcia jest 5 października br. Kompletne wnioski należy składać w Dziale Spraw Studenckich, budynek C-1, pok. 111.

Ogłoszenie