15.08.2014

Ogłoszenie o funkcjonowaniu Dziekanatu Studiów Stacjonarnych w miesiącu sierpniu


O G Ł O S Z E N I E
W miesiącu sierpniu 2014 r. Dziekanat Studiów Stacjonarnych Wydziału Odlewnictwa AGH będzie nieczynny od dnia 18 sierpnia 2014 r.
Uprzejmie zapraszamy od 2 września 2014 r.

Wszelkie dokumenty związane ze sprawami socjalnymi uprzejmie prosimy przesłać pocztą (polecony) na adres:
Dziekanat Studiów Stacjonarnych Wydziału Odlewnictwa AGH
ul. Reymonta 23
30-059 Kraków