07.11.2018

Ogłoszenie dla Studentów Wydziału Odlewnictwa zainteresowanych udziałem w szkoleniach realizowanych w ramach projektu PO WER 3.5
Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z307/17

Studenci Wydziału Odlewnictwa zainteresowani udziałem w szkoleniach realizowanych w ramach projektu PO WER 3.5, dotyczących badań spektroskopowych w przemyśle odlewniczym oraz metalografii, mikroskopii optycznej i konfokalnej powinni wpisywać się
na listy dostępne w Wydziałowym Biurze Projektu (ul. Reymonta 23, D8 pok. 124 – Dziekanat Studiów Doktoranckich) od 9.11-16.11.2018 roku w godzinach 10.00-14.00.
Zapisy są konieczne do przeprowadzenia bilansu kompetencji będącego warunkiem podstawowym przy rekrutacji na w/w szkolenia.


Renata Zapała
Wydziałowy Koordynator Projektu