30.09.2019

Ogłoszenie dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich dotyczące przedmiotu: " Podstawy automatyki i robotyki"


Zajęcia ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Podstawy automatyki i robotyki na kierunku  KWPI (III rok, I st. stacj.) rozpoczną się po pierwszym wykładzie, który odbędzie się w dniu 10.10.2019