30.09.2019

Ogłoszenie dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Inżynieria Procesów Odlewniczych dotyczące przedmiotu: " Podstawy automatyki i robotyki"


Zajęcia ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Podstawy automatyki i robotyki na kierunku  IPO (II rok, I st. stacj.) rozpoczną się po pierwszym wykładzie który odbędzie się w dniu 09.10.2019