30.09.2019

Ogłoszenie dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich dotyczące przedmiotu: " Podstawy automatyki i robotyki"


Zajęcia ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Podstawy automatyki i robotyki na kierunku  KWPI (II rok, I st. stacj.) rozpoczną się po pierwszym wykładzie który odbędzie się w dniu 02.10.2019