28.09.2018

Ogłoszenie dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunek Inżynieria Procesów Odlewniczych dotyczące przedmiotu: " Termodynamika techniczna i technika cieplna, paliwa i spalanie"


Ćwiczenia laboratoryjne dla wszystkich grup rozpoczną się od poniedziałku 8.10.br.