19.10.2018

Ogłoszenie dla studentów II roku, pierwszego stopnia studiów na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych, z przedmiotu Tworzywa na formy odlewnicze.


Wykład w dniu 22.10.2018. zostaje odwołany, termin odrobienia zajęć zostanie podany po uzgodnieniu ze starostą roku.