30.09.2019

Ogłoszenie dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunek Inżynieria Procesów Odlewniczych dotyczące przedmiotu: " Urządzenia cieplne w odlewnictwie"


Zajęcia ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Urządzenia cieplne w odlewnictwie na kierunku  IPO (I rok , II st. stacj.) rozpoczną się po pierwszym wykładzie.