28.09.2017

Ogłoszenie dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych zajęcia z przedmiotu: Informatyka i technologie informacyjne


Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych zajęcia z przedmiotu: Informatyka i technologie informacyjne rozpoczynają się wykładem dn. 5.10.2017 r. (czwartek) w sali amfiteatralnej