28.09.2018

Ogłoszenie dla studentów I roku studiów dziennych I stopnia kierunek Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich dotyczące przedmiotu: " Techniki obróbki i łączenia materiałów"


Ćwiczenia seminaryjne rozpoczną się od poniedziałku 8.10.br.