28.09.2018

Ogłoszenie dla studentów I roku (semestr II) studiów dziennych II stopnia kierunek Inżynieria Procesów Odlewniczych dotyczące przedmiotu: " Technologia topienia i odlewania żeliwa"


Ćwiczenia laboratoryjne dla grupy 2 rozpoczną się w poniedziałek 8.10.br.