23.02.2019

Ogłoszenie dla kierunku KWPI, semestr 6, przedmiot „Metody eksploracji danych”


Zajęcia z przedmiotu „Metody eksploracji danych” zaczynają się wykładem w dniu 27.02.2019 w sali 226, godzina 13:15


Z poważaniem
Dr inż. Marcin Brzeziński