23.02.2019

Ogłoszenie dla kierunku KWPI, semestr 6, przedmiot „Komputerowe wspomaganie procesu zapewnienia jakości”


Zajęcia  z przedmiotu „Komputerowe wspomaganie procesu zapewnienia jakości” zaczynają się wykładem w dniu 27.02.2019 w sali 226, godzina 11:30


Z poważaniem
Dr inż. Marcin Brzeziński