23.02.2019

Ogłoszenie dla kierunku IPO, semestr 6, przedmiot „Zintegrowane systemy zarządzania”


Zajęcia  z przedmiotu „Zintegrowane systemy zarządzania” zaczynają się laboratorium w dniu 27.02.2019 w sali 118


Od godziny 8:00 zapraszam obydwie grupy laboratoryjne (L1 i L2)
Od godziny 9:45  zajęcia będzie miała grupa laboratoryjna L3


Wykład z przedmiotu rozpoczyna się w dniu 06.03.2018 w sali 226, godzina 11:30


Z poważaniem
Dr inż. Marcin Brzeziński