27.09.2018

Ogłoszenie dla III roku studiów dziennych I stopnia kierunek Inżynieria Procesów Odlewniczych dotyczące przedmiotu "Podstawy automatyki i robotyki"


Szanowni Państwo

Zajęcia z przedmiotu "Podstawy automatyki i robotyki" rozpoczną się wykładem w dniu 03.10.2018 o godzinie 800.

Z poważaniem

dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, Prof. AGH