27.09.2018

Ogłoszenie dla III roku studiów dziennych I stopnia kierunek Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich dotyczące przedmiotu "Podstawy automatyki i robotyki"


Szanowni Państwo
Zajęcia z przedmiotu "Podstawy automatyki i robotyki" rozpoczną się wykładem w dniu 11.10.2018 o godzinie 800.
Z poważaniem

Dr inż. Marcin Brzeziński