28.02.2018

Ogłoszenie dla III roku inż. IPO z przedmiotu "Recyklingu w odlewnictwie i metalurgii"


Wykłady z "Recyklingu w odlewnictwie i metalurgii", dla III roku IPO, ZACZYNAJĄ SIĘ W DNIU 1.03.2018 o GODZINIE 8.00 W SALI 301.
 Prof. M. Holtzer