23.02.2018

Ogłoszenie dla I roku mgr KWPI z przedmiotu "Teorii procesów metalurgicznych i odlewniczych"


Wykłady  z   "Teorii procesów metalurgicznych i odlewniczych rozpoczynają się 27 lutego (wtorek) o godzinie 16 w sali amfiteatralnej. 

Prof. M. Holtzer