12.05.2019

OGŁOSZENIE DLA DOKTORANTÓW II, III i IV roku studiów stacjonarnych


Wydziałowe Biuro POWER3.5 informuje, że został uruchomiony proces rekrutacji w zadaniu :Dofinansowanie do konferencji krajowych i zagranicznych dla doktorantów realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00Do dnia 17.05.2019 przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie konferencji.Komplet dokumentów proszę składać w Wydziałowym Biurze Projektu pok.36. w godzinach 10:00-15:00.Na stronie Wydziału zostały zamieszczone regulaminy oraz potrzebne dokumenty.

http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl/projekt-power-35/dokumenty/dofinasowanie-do-konferencji-krajowych-i-zagranicznych-dla-doktorantow/