25.09.2018

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej Stanisława Staszica w Krakowie.


Terminy szkolenia BHP dla studentów AGH:


27.09.2018 (CZWARTEK) – GODZ. 10:00 -  Klub STUDIO – ul. Budryka 4

30.09.2018 (NIEDZIELA) – GODZ. 17:00 -  Klub STUDIO – ul. Budryka 4

03 (ŚRODA) 10.2018, godz. 17:30 - Centrum Dydaktyki U-2, ul. Reymonta 7


Szczegółowe informacje w sprawie szkoleń BHP studentów podane będą
również na stronie internetowej www.bhp.agh.edu.pl