09.03.2019

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH - ( rozpoczynających studia w semestrze letnim 2019 )


 Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH - ( rozpoczynających studia w semestrze letnim 2019 ) odbędzie się :

                                                15 MARCA 2019 - PIĄTEK
                                                        GODZ. 15:00
                            Budynek U-2  (Centrum Dydaktyczne),  s. audytoryjna

Szkolenie dotyczy szczególnie studentów którzy rozpoczęli naukę na II-GIM STOPNIU STUDIÓW w lutym 2019 i nie przeszli szkolenia na AGH _(przychodzą z innych uczelni)_

Wszyscy studenci którzy już przeszli szkolenie BHP (tylko na AGH), zaliczają je na podstawie szkolenia z lat ubiegłych.

Zaliczenie szkolenia BHP na II stopień WYŁĄCZNIE NA KARTACH Z KODEM PASKOWYM, zbiórka kart poprzez starostów.

                                            www.bhp.agh.edu.pl [1]

                                            zakładka:  STUDENCI