01.03.2018

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH - (rozpoczynających studia w semestrze letnim 2018)


Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH - (rozpoczynających studia w semestrze letnim 2018) odbędzie się :

                                                9 MARCA 2018 - PIĄTEK
                                                        GODZ. 16:00
                            Budynek U-2  (Centrum Dydaktyczne),  s. audytoryjna


Szkolenie dotyczy szczególnie studentów którzy rozpoczęli naukę na II-gim stopniu studiów w lutym 2018 i nie przeszli szkolenia na AGH _(przychodzą z innych uczelni)_

Wszyscy studenci którzy przeszli szkolenie BHP na AGH w latach ubiegłych nie muszą być obecni na tym szkoleniu i powinni je przepisać.

Przepisanie grupowe na II stopień WYŁĄCZNIE NA KARTACH Z KODEM PASKOWYM, poprzez starostów.

                                            www.bhp.agh.edu.pl

                                zakładka:  STUDENCI -----> PRZEPISANIE

  Andrzej Stanek

    sekcja BHP