27.05.2017

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH - (rozpoczynających studia w semestrze letnim 2017)


Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - STACJONARNYCH I
NIESTACJONARNYCH - (rozpoczynających studia w semestrze letnim 2017)

            odbędzie się :

                                    9 CZERWCA 2017 - PIĄTEK
                                        GODZ. 15:00
                            Budynek B-2  (WIMiR),  sala 100


Szkolenie dotyczy szczególnie studentów którzy rozpoczęli naukę na II-gim stopniu studiów w lutym 2017 i nie odbyli szkolenia na AGH (przyszli z innych uczelni)

Wszyscy studenci którzy przeszli szkolenie BHP NA AGH W LATACH UBIEGŁYCH nie muszą być obecni na tym szkoleniu I POWINNI JE PRZEPISAĆ.

                                            www.bhp.agh.edu.pl

                        zakładka studenci --> przepisanie

  Andrzej Stanek

    sekcja BHP