18.06.2018

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH - STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH - (którzy rozpoczęli studia w semestrze letnim 2018)


odbędzie się :

                                                22 CZERWCA 2018 -
PIĄTEK
                                                        GODZ. 15:00
                            Budynek A-3/A-4  (Łącznik),  sala 105

Szkolenie dotyczy szczególnie studentów którzy rozpoczęli naukę na
II-gim stopniu studiów w lutym 2018 i nie przeszli jeszcze szkolenia
BHP na AGH.

Wszyscy studenci którzy przeszli szkolenie BHP na AGH w latach
ubiegłych nie muszą być obecni na tym szkoleniu i powinni je
przepisać.

                                            Przepisanie szkolenia:

                                            www.bhp.agh.edu.pl

                                zakładka:  STUDENCI -----> PRZEPISANIE

  Andrzej Stanek

    sekcja BHP