05.05.2021

Nowa aparatura na naszym Wydziale


Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że nasz Wydział wzbogacił się o nową aparaturę. W Katedrze Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Wydziału Odlewnictwa AGH powstało nowe urządzenie do kierunkowej krystalizacji stopów odlewniczych i kompozytów.  Urządzenie do kierunkowej krystalizacji typu Bridgmana z pionowym gradientem temperatury pozwoli kontynuować badania nad nowymi innowacyjnymi materiałami o zorientowanej strukturze m.in.: kompozytami in situ oraz monokryształami.  Na zdjęciu dendryt fazy ∝(Al) wyprzedzający front krystalizacji podeutektycznego stopu Al-Si.