23.09.2019

Nasze czasopismo "JOURNAL OF CASTING & MATERIALS ENGINEERING (JCME)" otrzymało 20 punktów MNiSW


Szanowni Państwo,

czasopismo JOURNAL OF CASTING & MATERIALS ENGINEERING (JCME) zostało uwzględnione w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przypisaną liczbą punktów 20 (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 roku).

Dodatkowo JCME jest beneficjentem konkursu w ramach programu  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” (2019-2020).

Jest to ważny krok w rozwoju JCME. Przy tej okazji zachęcamy Państwa do zapoznania się z tematyką artykułów opublikowanych na łamach naszego czasopisma oraz publikacji swoich wyników badań.

Istotne informacje na temat czasopisma znajdują się na stronie: https://journals.agh.edu.pl/jcme 

W przypadku pytań Redakcja pozostaje do Państwa dyspozycji.


W imieniu Redakcji JCME 

Beata Grabowska

Redaktor Naczelna