06.10.2020

Nagroda im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza dla dr. hab. inż. Jerzego Zycha, prof. AGH


Miło nam poinformować, że podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/21, Rektor AGH, prof. Jerzy Lis wręczył min. nagrodę im. Profesora Antoniego Rodziewicza-Bielewicza. Jury Konkursu 

przyznało w 2020 r. nagrodę dr. hab. inż. Jerzemu Zychowi, prof. AGH z Wydziału Odlewnictwa za zbiór prac związanych z badaniami nad żeliwem wysokojakościowym, opracowaniem nowych gatunków, technologii ich wytwarzania i odlewania. Serdecznie gratulujemy!