15.11.2017

Międzynarodowa Konferencja Odlewnictwa i Inżynierii Materiałowej ICCME 2017 & 41 Dzień Odlewnika


W dniach 10-11 listopada 2017 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja International Conference of Casting and Materials Engineering (ICCME), połączona z dorocznymi obchodami Dnia Odlewnika.

W oficjalnym otwarciu konferencji, której patronat objął Rektor AGH – prof. Tadeusz Słomka, uczestniczył Pan Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksander Bobko oraz Panowie Prorektorzy prof. Mirosław Karbowniczek i prof. Jerzy Lis, a także liczni przedstawiciele jednostek naukowych i przemysłowych z kraju i zagranicy.

Podczas inauguracji konferencji i obchodów Dnia Odlewnika podpisano umowę o współpracy pomiędzy AGH a szwajcarskim koncernem pracującym na rzecz rynku motoryzacyjnego +GF+ Automotive AG. Sygnatariuszami umowy byli Pan Prorektor ds. Współpracy AGH prof. Jerzy Lis oraz Pan Joerg Hannsen - wiceprezes odpowiedzialny za innowacje, rozwój oraz kwestie kadrowe +GF+ Automotive AG. 

W trakcie konferencji naukowej wygłoszono łącznie 38 referatów, których autorami byli zarówno badacze z Polski (AGH, Politechnika Śląska, NEMAK Polska), jak i przedstawiciele  zagranicznych uniwersytetów i jednostek badawczych (University of Burgundy, ECAM School of Engineering, Padova University, Institute of Condensed Matter Chemistry and Technologies for Energy, Georg Fischer Automotive AG, Technical University in Košice, Slovak University of Technology, Jönköping University, Mecas ESI, Cambridge University). Pełne teksty referatów ukażą się w czasopiśmie Journal of Casting & Materials Engineering (https://journals.agh.edu.pl/jcme).

Ważnym punktem programu konferencji był panel dyskusyjny “RESEARCH AND EDUCATION IN FOUNDRY ENGINEERING”, prowadzony przez Dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH, dr hab. inż. Rafała Dańko, prof. AGH, w którym wzięli udział profesorowie: Atilla Dioszegi z Jonkoping University oraz Jan Jezierski z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także Prezesi: Joerg Hannsen z GF Automotive AG, Ryszard Kielczyk z Odlewni Drawski SA i Ryszard Skoczylas z KOMODLEW.

Minister prof. Aleksander Bobko podczas otwarcia konferencji ICCME 2017 (foto. Kewin Biernat)

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy AGH (prof. Jerzy Lis) a +GF+ (Joerg Hannsen)
(foto. Kewin Biernat)

Prof. Amir Shirzadi (Cambridge University) podczas wygłaszania referatu (foto. Kewin Biernat)

Paneliści podczas debaty “RESEARCH AND EDUCATION IN FOUNDRY ENGINEERING”