15.06.2019

Konsultacje prof. M. Holtzera w dniach 17 i 24 czerwca nie odbędą się. Zapraszam po 25.o6.