08.05.2013

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej


Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z załączoną informacją o OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE WIEDZY EKONOMICZNEJ, który został ogłoszony przez WYŻSZĄ
SZKOŁĘ BANKOWĄ W POZNANIU.


Z poważaniem

mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska

Kierownik Działu Nauczania