19.03.2018

Konkurs im. prof. Wacława Sakwy na najlepszą magisterską i inżynierską pracę dyplomową z zakresu odlewnictwa


Szanowni Państwo,

zgodnie z wieloletnią tradycją Komisji Odlewnictwa PAN oddziału katowickiego ogłaszam w imieniu Prezydium Komisji kolejną edycję Konkursu im. prof. Wacława Sakwy na najlepszą magisterską i inżynierską pracę dyplomową z zakresu odlewnictwa z roku akademickiego 2016/2017.

Przy ocenie prac rozważane będą m. in. następujące aspekty:

- innowacyjność tematyki naukowej i badawczej,
- oryginalność rozwiązania konstrukcyjnego,
- możliwość aplikacji wyników pracy,
- ocena pracy przez recenzentów Komisji Egzaminu Dyplomowego.


Prace wraz z kopią recenzji Promotora proszę przesyłać w terminie do końca 15 czerwca br. na adres:

Komisja Odlewnictwa PAN
ul. Towarowa 7
44 100 Gliwice.


Wręczenie nagród odbędzie się podczas posiedzenia Komisji Odlewnictwa PAN w dniu 26 września br. w Kielcach w czasie trwania Targów METAL 2018.

W imieniu Prezydium Komisji Odlewnictwa PAN
Jan Szajnar