29.04.2019

Konkurs im. prof. Wacława Sakwy na najlepszą magisterską i inżynierską pracę dyplomową z zakresu odlewnictwa


Szanowni Państwo

Zgodnie z wieloletnią tradycją Komisji Odlewnictwa PAN oddziału katowickiego została ogłoszona kolejna edycja Konkursu im. prof. Wacława Sakwy na najlepszą magisterską i inżynierską pracę dyplomową z zakresu odlewnictwa z roku akademickiego 2017/2018.
Przy ocenie prac rozważane będą m. in. następujące aspekty:
- innowacyjność tematyki naukowej i badawczej,
- oryginalność rozwiązania konstrukcyjnego,
- możliwość aplikacji wyników pracy,
- ocena pracy przez recenzentów Komisji Egzaminu Dyplomowego.
Prace wraz z kopią recenzji Promotora i Recenzenta proszę złożyć w terminie do 3 czerwca br. w biurze dziekana (pok. 120).

Wręczenie nagród odbędzie się podczas posiedzenia Komisji Odlewnictwa PAN w dniu 5 września br. w Sandomierzu podczas konferencji Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2019.