28.03.2013

"IX Seminarium SKN w Ustroniu-Jaszowcu"

Seminarium jest corocznym spotkaniem młodych studentów-naukowców, doktorantów, członków studenckich kół naukowych, sympatyków oraz absolwentów Katedry Odlewnictwa.


1. Informacja o seminarium
2. Formatka wydawnicza Seminarium.