21.02.2018

Informacje o organizacji zajęć dla I roku studiów inżynierskich i I roku studiów magisterskich dla wybranych przedmiotów


Szanowni Państwo !


Zajęcia organizacyjne odbędą się:

Kierunek: Inżynieria Procesów odlewniczych
Zapis Konstrukcji Laboratorium (I ROK INŻ.)
cała grupa 1: 26.02.2018 g. 10:00 s.117
cała grupa 2: 26.02.2018 g. 08:00 s.117
Teoria Procesów Metalurgicznych Laboratorium (I ROK MGR)
cały rok: 26.02.2018 g. 09:30 s.117
Teoria Procesów Metalurgicznych ćw. Rachunkowe (I ROK MGR)
cały rok: 02.03.2018 g. 11:15 s.328

Kierunek: Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich
Teoria Procesów Metalurgicznych Laboratorium (I ROK MGR)
cały rok: 02.03.2018 g. 13:15 s.301
Techniki generatywne laboratorium
cały rok: 27.02.2018 g. 10:00 s.806

z poważaniem
dr inż. Sylwia Żymankowska-Kumon