25.09.2020

Informacja ze Studium Języków Obcych AGH dla studentów drugiego roku I stopnia studia stacjonarne


Prosimy o poinformowanie studentów Państwa Wydziału studiujących na 2 roku studiów pierwszego stopnia, że w nadchodzącym semestrze zajęcia z lektoratu języka obcego będą odbywać się w trybie zdalnym, synchronicznie – w blokach ustalonych z Wydziałem, z wykorzystaniem aplikacji MsTeams. Pierwsze zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.
Pragniemy również poinformować, że w dniach  28–30 września dla każdej grupy lektoratowej zostanie utworzony zespół w aplikacji MsTeams, do którego studenci danej grupy zostaną dodani przez lektora prowadzącego.
Studenci zmieniający lektora otrzymają stosowną informację przekazaną drogą elektroniczną na adres emailowy w domenie agh.edu.pl. Niezależnie od powyższego prosimy studentów o podjęcie, przed pierwszymi zaplanowanymi zajęciami, stosownych kroków celem upewnienia się, że posiadają oni aktualną wiedzę co do terminu, charakteru i formy zajęć językowych w nadchodzącym semestrze, a studentów reaktywujących się na studia bądź powracających z urlopu – o kontakt z kierownictwem danego zespołu językowego.